Kunnen wij u helpen? 078 - 633 2533 info@scopepeople.nl

Privacy Statement

Privacy Statement Scope Finance 

Onder de Scope Finance Group B.V. (hierna te noemen Scope Finance) ressorteren de volgende entiteiten: Scope Finance Recruitment B.V., Scope Finance Interim B.V.,

 • Scope Finance Recruitment B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69061203 en is gevestigd te Sliedrecht aan Stationspark 1290, 3364 DA
 • Scope Finance Interim B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69060983 en is gevestigd te Sliedrecht aan Stationspark 1290, 3364 DA

Scope Finance vindt het van groot belang dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Dit is goed voor u en voor ons. Wij kunnen op deze wijze onze dienstverlening optimaal benutten met kwalitatief juiste en actuele data. Uw bijdrage is daarbij nodig en waardevol!

Zodra Scope Finance de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens behandelen we deze conform dit Privacy Statement. De basis hiervoor is wat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hierover staat vermeld.

Wie zijn onze (potentiële) relaties?

 • Werkzoekenden, ZZP’ers cq. Freelancers, opdrachtgevers en andere zakelijke relaties.

Wanneer verzamelen wij gegevens van onze (potentiële) relaties?

 • Wij verzamelen de gegevens van individuele personen vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld/achtergelaten op onze websites https://www.scopefinance.nl 
 • U voor een gesprek bij ons op bezoek komt op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt (bijv. via telefoon, e-mail of online berichten) om gebruik te maken van onze dienstverlening
 • Gegevens van u ontvangen worden t.b.v. een referentie of via iemand uit uw of ons netwerk
 • Gegevens die u hebt geplaatst op o.a. social media (Facebook, Linkedin) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening

Waarvoor verzamelt Scope Finance uw gegevens?

 • De uitvoering van onze dienstverlening. Scope Finance bemiddelt professionals zowel voor vaste als tijdelijke posities. Om blijvend opdrachten in te kunnen vullen is een netwerk aan kandidaten en opdrachtgevers nodig.
 • Het kunnen verstrekken van actuele informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten om zo tegemoet te komen aan uw wensen en behoeften. Wij doen dit meestal d.m.v. geautomatiseerde processen (mailings e.d.)
 • Om onze dienstverlening goed te kunnen doen is uw beschikbaarheid t.b.v. een nieuwe baan of opdracht belangrijk
 • Om opdrachtgevers van Scope Finance te kunnen voorzien van passende kandidaten zowel voor een vaste dienstbetrekking als voor een interimopdracht
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen (NEN 4400-1)

Welke gegevens worden door Scope Finance opgeslagen en bewerkt?

 • Naam, adres en woonplaats gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
 • Curriculum Vitae (CV), waarin vermeld informatie over opleidingen en werkervaring
 • Eventueel aanwezig LinkedInprofiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens
 • Uw gegevens over uw beschikbaarheid, tarief etc.
 • Uw pasfoto (niet verplicht)
 • Informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan Scope Finance verstrekte referenties
 • Informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag n.a.v. een kennismaking)
 • Feedback/evaluaties van onze opdrachtgevers n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten
 • Relevante gegevens voor het maken van een opdrachtbevestiging t.b.v. interimopdrachten (uittreksel KvK, BTW nummer e.d.)

Welke gegevens worden nog meer door Scope Finance opgeslagen en bewerkt?

 • Scope Finance zal de door u verstrekte informatie zonder uw toestemming niet verstrekken aan derden. Wel kan Scope Finance uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten die onder Scope Finance vallen, opdrachtgevers en leveranciers  (bijvoorbeeld gegevensbewerkers zoals Carerix, Loket en NEN4400 certificering).
 • De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties/opdrachtgevers zijn de contact- en persoonsgegevens
 • Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van o.a. uw privacyrechten en het belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening
 • Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor uw carrièremogelijkheden
 • Conform de AVG heeft ook onze gegevensverwerker Carerix de wettelijke passende maatregelen genomen om beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan. In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Scope Finance handelen conform de AVG voorschrijft en het opgestelde protocol Datalekken.

Wat zijn uw rechten?

Als u inzage wenst in uw gegevens cq. gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen of als u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Scope Finance, kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon van Scope Finance via telefoonnummer 078 - 2000 349 (vestiging Sliedrecht), 040 - 8200 780 (vestiging Eindhoven) of via administratie@scopefinance.nl.

Gebruik van cookies

De websites van Scope Finance plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Scope Finance maakt gebruik van cookies op haar website om:

 • Onze website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring
 • Het voor onze bezoekers mogelijk te maken onze kennis via social media te delen
 • De effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten zodat deze beter bij onze bezoekers aansluiten

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u, dus Scope Finance kan deze data niet tot een individu herleiden.

Google Analytics

Via onze websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Bel mij terug

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.