Kunnen wij u helpen? 078 - 633 2533 info@scopepeople.nl

Interim Management

Om onze kwaliteitseisen te waarborgen vinden er periodiek audits plaats in het kader van NEN4400-1. Scope Finance Interim staat geregistreerd in het openbare register van het SNA. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de processen in onze organisatie compliance zijn en we daarnaar handelen. 

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de detachering- en uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Ons SNA certificaat is op te vragen bij Stichting Normering Arbeid; www.normeringarbeid.nl

Laat u ons gerust terugbellen d.m.v. onderstaand contactverzoek. Wij zijn ook voor interim-oplossingen graag uw partner.

Bel mij terug

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.